Парады і рэкамендацыі псіхолага

Як рыхтаваць хатнія заданні

развернуть
 1. Актыўна працуй на ўроку: уважліва слухай, адказвай на пытанні.
 2. Задавай пытанні, калі чагосьці не зразумеў або з чымсьці не згодзен.
 3. Сапраўды і як мага падрабязней запісвай, што зададзена па кожным

прадмеце.

 1. Навучыся карыстацца слоўнікамі і даведнікамі. Высвятляй значэнне незнаёмых слоў, знаходзь патрэбныя факты і тлумачэнні, правілы, формулы ў даведніках.
 2. Калі ў цябе ёсць камп’ютар, навучыся з яго дапамогай знаходзіць патрэбную інфармацыю, вырабляць патрэбныя разлікі з дапамогай электронных табліц і г.д.
 3. Калі тое, што праходзілі на ўроку, здалося табе цяжкім, паўтары матэрыял у той жа дзень, нават калі наступны ўрок будзе праз некалькі дзён.
 4. Прыступаючы да выканання кожнага задання, думай не толькі аб тым, што трэба зрабіць (гэта значыць аб утрыманні задання), але і аб тым, як (з дапамогай якіх прыёмаў, сродкаў) гэта можна зрабіць.
 5. У выпадку неабходнасці звяртайся за дапамогай да старэйшых або да аднакласнікаў.
 6. Прыступаючы да выканання ўрокаў, у дзённіку паглядзі, ці ўсе заданні запісаныя.
 7. Прадумай паслядоўнасць выканання заданняў па асобных прадметах і падумай, колькі часу табе спатрэбіцца для выканання кожнага задання.
 8. Прыбяры са стала ўсё лішняе - тое, што можа адцягваць увагу. Падрыхтуй тое, што трэба для выканання першага задання (падручнік, сшыткі, карты, алоўкі, слоўнікі, даведнікі і г.д.). Пасля таго як падрыхтуешся да першага ўрока, усё прыбяры і падрыхтуй тое, што трэба для выканання наступнага, і г.д.
 9. Паміж урокамі рабі перапынкі.    
 10. Спачатку пастарайся зразумець матэрыял, а затым яго запомніць.
 11. Перш чым выконваць пісьмовыя заданні, зразумей і вывучы правілы, на якія яно накіравана.
 12. Пры чытанні параграфа падручніка задавай сабе пытанні: аб чым або аб кім гаворыцца ў гэтым тэксце, што аб гэтым гаворыцца.
 13. Шукай сувязь кожнага новага паняцця, з'явы, аб якім ты пазнаеш, з тым, што ты ўжо ведаеш. Суаднось новае з ужо вядомым. Сачы за тым, каб гэта былі не выпадковыя, знешнія сувязі, а галоўныя сувязі, сувязі па сэнсе.
 14. Калі матэрыял, які трэба вывучыць, вельмі вялікі або цяжкі, разбі яго на асобныя часткі і прапрацоўвай кожную частку асобна. Выкарыстай метад ключавых слоў.
 15. Не пакідай падрыхтоўку да дакладаў, творчай працы на апошні дзень, паколькі гэта патрабуе вялікай колькасці часу. Рыхтуйся да яго загаддзя, на працягу некалькіх дзён, размяркоўваючы нагрузку раўнамерна.
 16. Пры падрыхтоўцы вусных урокаў карыстайся картамі, схемамі. Яны дапамогуць табе лепш зразумець і запомніць матэрыял. Да іх неабходна звяртацца і пры адказах на ўроку. Чым лепш ты ўмееш карыстацца картамі, схемамі, табліцамі, тым вышэй будзе адзнака.
 17. Паспрабуй выкарыстаць пры падрыхтоўцы вусных заданняў метад "5 П", распрацаваны амерыканскімі псіхолагамі. Па дадзеных псіхолагаў ЗША, такі метад дазваляе засяродзіць увагу на найважнейшым у тэксце і спрыяе лепшаму яго запамінанню.
 18. Складай план вуснага адказу.
 19. Правярай сябе.

У цябе ўсё атрымаецца!

 

свернуть

Паводзіны ў канфлікце

развернуть

 

 1. Дайце чалавеку "выпусціць пару" і тым самым знізіць напружанасць. Чалавек у агрэсіўным стане перапоўнены адмоўнымі эмоцыямі і не ў стане прымаць самастойныя рашэнні.
 2. Паспрабуйце спакойна абмеркаваць прэтэнзіі, выказаць факты, не дакранаючыся эмоцый.
 3. Збівайце агрэсію нечаканымі прыёмамі (папрасіце параду, зрабіце камплімент і інш.), неабходна пераключыць партнёра ў іншы стан, з адмоўнай эмоцыі - на дадатную.
 4. Не давайце адмоўных ацэнак, а гаварыце аб сваіх пачуццях.
 5. Паспрабуйце сфармуляваць жаданы канчатковы вынік і праблему, якая з'яўляецца перашкодай.
 6. Прапануйце партнёру выказаць свае меркаванні па ўзніклай праблеме і свае варыянты рашэння. Пры гэтым нельга шукаць вінаватых і абыходзіцца адным варыянтам.
 7. У любым выпадку дайце партнёру магчымасць захаваць свой твар, не закраніце асабістую годнасць, ацэнку давайце толькі ўчынкам.
 8. Трымайцеся пазіцыі на роўных, нельга крычаць, бо вельмі часта людзі, што апынуліся ў пазіцыі "дзіцяці", схільныя саступаць, а потым канфлікт разгараецца з новай сілай.
 9. Не бойцеся папрасіць прабачэння, калі адчуваеце сваю віну. Гэта абяззбройвае вашага партнёра і выклікае пачуццё павагі.
 10. Нічога не трэба даказваць, таму што ў працэсе доказу чалавек адмоўна эмацыйна настроены, успрымае вас як ворага.
 11. Замаўчыце першым. Маўчанне дапаможа вам спыніць сварку, дасягнуць эмацыйнага заспакаення, паніжэння напружанасці і загасіць узрушанасць партнёра.
 12. Не характарызуйце эмацыйны стан апанента.
 13. Гутарку неабходна весці, калі партнёр астыў. Пераможа не той, хто перакрычыць, а той, хто здолее прымусіць вытрымаць паўзу.
 14. Незалежна ад выніку  канфлікту імкніцеся не сапсаваць адносіны.

 

свернуть

Адносіны з сябрамі

развернуть

- Пазнай лепш самога сябе. Знайдзі ў сабе цікавыя якасці - гэта дапаможа прыцягнуць да сябе аднагодкаў і захаваць аб'ектыўнае меркаванне аб іншых людзях.

- Развівай у сабе адчувальнасць і ўвагу да ўнутранага свету іншага чалавека. Імкніся пры гутарцы задаваць пытанні, якія цікавілі б твайго суразмоўцу.

- Памятай, кожны годны павагі, бо ён - чалавек. Стаўся да іншых так, як бы ты жадаў, каб ставіліся да цябе.

- Праяўляй цікавасць да іншага чалавека. Навучыся знаходзіць у ім добрае.

- Не заўважай дробныя недахопы таварыша. Ты ж таксама іх не пазбаўлены.

- Развівай уменне разумець гумар. Імкніся жартаваць, калі хтосьці іранізуе з нагоды тваёй знешнасці або паспяховасці.

- Умей выслухаць таварыша, вучыся весці дыялог, а не гаварыць маналогі.

- Вучыся думаць творча, займайся чым-небудзь цікавым - гэта прыцягвае да цябе іншых людзей.

- Калі ты губляеш сябра, падумай, можа быць, вы абодва змяніліся, выраслі, таму і растаецеся. Заўсёды можна знайсці новых сяброў. Толькі сапраўдныя сябры застануцца з табой на ўсё жыццё.

свернуть

Адносіны з бацькамі

развернуть

- Пастарайся размаўляць з бацькамі на чалавечай мове - гэта дасць лепшы вынік, чым крыкі і лязг дзвярыма.

- Памятай, што часам у бацькоў бывае проста дрэнны настрой.

- Калі бацькі паводзяць сябе з табой, як з маленькім дзіцем, нагадай ветліва ім, што ты ўжо пасталеў і жадаў бы разам з імі вырашаць праблемы, звязаныя з тваім жыццём.

- Дай зразумець бацькам, што табе патрэбна  іх парада і дапамога. Гэта дапаможа ўсталяваць паміж вамі спрыяльныя ўзаемаадносіны.

- Размаўляй са сваімі бацькамі, паведамляй ім навіны твайго жыцця.

- Імкніся не ашукваць бацькоў. Таемнае ўсё роўна становіцца відавочным.

- Памятай, што бацькі таксама могуць здзяйсняць памылкі. Будзь паблажлівы.

- Бацькоўская забарона часцей за ўсё аказваецца правільным рашэннем. Задумайся, што б адбылося, калі б табе было дазволена ўсё!

- Калі адбылася сварка і ты адчуваеш сябе вінаватым, знайдзі сілы падысці першым. Павагу ты не страціш, павер.

- Праца служыць выдатнай падрыхтоўкай да самастойнага жыцця. Пастаўся да яе з разуменнем.

- Вяртанне дахаты да вызначанага часу - гэта спосаб адгарадзіць цябе ад непрыемнасцей, гэта мера бяспекі. Калі затрымліваешся, абавязкова патэлефануй бацькам, яны  хвалююцца!

- Патрабуй, каб бацькі тлумачылі матывы сваіх паводзін у дачыненні да цябе і тваіх сяброў. Можа быць, табе стане зразумела, чаму яны паводзяць сябе так або інакш.

свернуть

Хуткая дапамога пры стрэсе

развернуть

1.Умыйся халоднай вадой, выпі вады.

2.Патрасі рукамі, нагамі.

3. Сцісні пальцы ў кулак што ёсць сілы і пратрымай іх так 10 секунд.

4.Скінь напружанне:удыхні жыватом і павольна выпускай паветра. Мычи пры гэтым, як быццам ты стогнеш.

5.Перавядзі нервовае напружанне ў мускульнае - прабяжыся і памахай рукамі.

6.Зрабі сабе масаж твару і галовы. Памасіруй «мышцы радасці», якія знаходзяцца ў верхняй частцы шчок.

7.Пераключы ўвагу на старонні аб'ект. Гэта можа быць бліскучы шарык, на якім можна сканцэнтраваць увагу, або простая цанка. Уважліва разгледзь іх. Знайдзі ў іх нешта новае.

8.Падумай пра тваіх сяброў і блізкіх, якія цябе любяць, нягледзячы ні на што.

свернуть