Дашкольная група

Наша група “Кветачка”

Выхавальнік - Шыліна Жанна Мікалаеўна

Памочнік выхавальніка - Цыцуля Галіна Іванаўна

Нашы выхаванцы:

1.    Біркоўскі Ілля Пятровіч

2.    Віннічак Дар’я Дзмітрыеўна

3.    Занько Аляксандра Ігараўна

4.    Карсюк Максім Арцёмавіч

5.    Краснякоў Кірыл Віктаравіч

8.    Крыцук Ганна Аляксандраўна

9.    Ільюкевіч Максім Сяргеевіч

10. Курачыцкі Максім Юр’евіч

11. Русенчык Сафія Аляксандраўна

12. Татарыновіч Ксенія Сяргееўна

13. Хітроў Уладзіслаў Дзмітрыевіч

Пераемнасць дашкольнай і першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі

развернуть

Преемственность дошкольного и первой ступени общего среднего образования

Нормативные правовые документы по обеспечению преемственности дошкольного и общего среднего образования

 1. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3 (в ред. Законов Республики Беларусь от 26.05.2012). 
 2. Приказ Министерства образования Республики Беларуси о преемственности дошкольного и общего среднего образования в современных условиях: организационный, содержательный и образовательно-технологический аспекты 08.07.2014 № 612
 3. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150 «Об утверждении Положения об учреждении дошкольного образования и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства образования Республики Беларусь» (в ред. постановления Минобразования от 20.08.2013 № 78).
 4. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 15.08.2019 № 137 «Об утверждении образовательного стандарта дошкольного образования» 
 5.   Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. № 50 «Об утверждении перечней оборудования для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования» (в ред. постановления Минобразования от 04.11.2009 № 69).
 6. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования для учреждений дошкольного образования" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов".
 7. Положение об учреждении общего среднего образования (в       редакции постановлений Министерства образования Республики          Беларусь от 04.02.2014 № 9, от 10.04.2014 № 38, от 27.11.2017 № 148, от 03.03.2018 № 10, от 02.12.2019 № 180, от 06.08.2020 № 214).
 8. Постановление Министерства образования Республики Беларусь 26.12.2018 № 125 «Об утверждении образовательных стандартов общего среднего образования».
 9. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 27 декабря 2012 г. № 206 «Об утверждении санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования» и утративших силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» (в ред. постановлений Минздрава от 29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78, от 17.05.2017 № 35, от 03.05.2018 № 39).
 10. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования».
 11. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 октября 2020 г. № 92 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217».
 12. «Временные рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19 (действуют сентябрь-октябрь 2021 года)», разработанные Министерством здравоохранения Республики Беларусь совместно с Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
 13. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 75 «Об установлении перечней мебели, инвентаря и средств обучения, необходимых для организации образовательного процесса учреждениями образования, реализующими образовательные программы общего среднего образования, учреждениями образования, реализующими образовательные программы специального образования, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, реализующими образовательные программы специального образования на уровне дошкольного образования».

свернуть

План правядзення вясенніх канікул

развернуть

План правядзення вясенніх канікул

Мэта: фарміраванне патрэбнасці у эмацыянальна  насычаных змястоўных зносінах з дарослым і з дзецьмі ў гульнях, у розных відах дзейнасці; выхаванне самасвядомых адносін да здаровага ладу жыцця.

29.03.2021

Кніжкін дзень

Мэта: фарміраванне:  малодшая група: ўменняў слухаць і эмацыянальна ўспрымаць літаратурныя творы; далучэнне выхаванцаў да даступных ім твораў мастацкай літаратуры і фальклору; сярэдняя група: ўяўленняў пра літаратурныя творы розных жанраў і тэматыкі;  старшая група: уменняў адрозніваць жанры літаратуры, разумець іх характэрныя асаблівасці; развіццё цікавасці да твораў мастацкай літаратуры, чуласці да прыгажосці і выразнасці мовы; выхаванне стаўлення да кнігі як да твора культуры, любові да мастацкага слова.

30.03.2021

Дзень мастацтва

Мэта: развіццё творчага патэнцыялу ў розных відах мастацкай дзейнасці (выўленчай, музычнай);  узбагачэнне  эстэтычнымі ўражаннямі з улікам узроставых  асаблівасцей іх развіцця, інтарэсаў, магчымасцей да самавыражэння ў дзейнасці і прыўнясенне ў іх жыццё.

31.03.2021

Дзень цацкі і гульні

Мэта: фарміраванне: малодшая група: цікавасці да разнастайнасці навакольных прадметаў (цацак); сярэдняя група: цікавасці да прафесіі людзей, якія ствараюць прадметы рукатворнага свету; старшая група: умення вылучаць асаблівасці найпрасцейшых працоўных працэсаў, звязаных са стварэннем цацак; развіццё здольнасці наладжваць ролевае ўзаемадзеянне; выхаванне беражлівых адносін да прадметаў бліжэйшага акружэння (цацак).

01.04.2021

Дзень гумару і смеху

Мэта:фарміраванне: малодшая група: сацыяльнага вопыту, асобасных якасцей дзіцяці на аснове яго ўключэння ў сістэму сацыяльных адносін у розных жыццёвых і гульнявых сітуацыях; сярэдняя група:фарміраванне  уменняў і навыкаў практычнага валодання выразнымі рухамі (мімікай, жэстамі, пантамімікай); старшая група: стварэнне ўмоў для ўдасканалення эмацыйна-асобаснай сферы дзяцей; развіццё пазнавальнай, эмацыянальнай сферы, уяўлення; патрэбнасці ў зносінах з іншымі дзецьмі ва ўмовах розных відаў дзейнасці; выхаванне  ўвагі і добразычлівых адносін да людзей, якія акружаюць; пачуцця самакаштоўнасці, уласнай годнасці; маральных і эстэтычных пачуццяў.

02.04.2021

Дзень сяброў прыроды

Мэта: фарміраванне ўяўленняў пра з’явы жывой і нежывой прыроды; народныя святы; прымяненне ўласцівасцей прыродных матэрыялаў у працэсе гульняў, працы, эксперыментавання; развіццё цікавасці да аб’ектаў і з’яў прыроды, да характэрных праяў жывой і нежывой прыроды; эмацыянальнай сферы на аснове пашырэння дыяпазону эстэтычных перажыванняў.

05.04.2021 

Тэма: ,,Дзень Тэатра”.

Мэта: фарміраванне  ўяўленняў пра:малодшая група: тэатральнае мастацтва і яго віды; уменні адлюстроўваць гульнявыя дзеянні і імітаваць дзеянні персанажаў; сярэдняя група:  працягваць знаёміць дзяцей з паняццем «тэатр» і яго прызначэннем; старшая група:  фарміраванне творчых здольнасцяў сродкамі тэатралізаванай дзейнасці; развіццё пазнавальнай цікавасці да тэатралізаванай дзейнасці, заахвочванне да актыўнага ўдзелу ў тэатралізаваных гульнях; выхаванне  культуры зносін.

06.04.2021

Дзень ветлівасці

Мэта: фарміраванне уменняў: малодшая група: праяўляць свае сімпатыі, прыхільнасці да аднагодкаў і дарослых, выкарыстоўваць ветлівыя

звароты маўлення ў зносінах адно з адным і дарослымі; праяўляць клопат і спагаду да людзей, якія акружаюць; сярэдняя група: выконваць правілы культуры зносін і паводзін з аднагодкамі і дарослымі; старшая група: праяўляць асобасныя якасці, учынкі, дзеянні, эмацыянальны стан, перажыванні, пачуцці і самаацэньваць іх з пазіцый маральных норм; развівацц1 эмацыянальнай сферы дзіцяці; выхаване добразычлівых адносін да людзей, якія акружаюць.

07.04.2021

Дзень Здароўя

Мэта: фарміраванне ўяўленняў: малодшая група: аб прасцейшых правілах здароўезберагальных паводзін; сярэдняя група: пра значэнне навыкаў самаабслугоўвання для здароўя чалавека; уменні самастойна выкарыстоўваць назапашаны вопыт умацавання і захавання здароўя; старшая група: аб прыметах здароўя і прыметах захворвання; развіццё ўважлівых адносін да свайго здароўя; выхаванне патрэбнасці ў захаванні правіл гігіены, усвядомленых адносін да захавання здароўя і жыцця.

 

 

 

    

 

 

свернуть

Распарадак дня выхаванцаў рознаўзроставай групы (ад 3 да 5 гадоў)

развернуть

Распарадак дня выхаванцаў рознаўзроставай групы

(ад 3 да 6 гадоў)

 

       Час

                Працэсы жыццядзейнасці

07.30-08.20

Прыём, гульні, ранішняя гімнастыка, гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да снедання

08.20-08.40

Снеданне

 

08.40-08.50

Гульні, падрыхтоўка да заняткаў

 

08.50-10.25

 

Заняткі

10.25-12.10

Падрыхтоўка да прагулкі, прагулка

12.10-12.20

 

Вяртанне з прагулкі, гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да абеду

 

12.20-13.00

Абед

13.00-14.50

Сон

14.50-15.25

 

Паступовы пад’ём, загартоўваючыя мерапрыемствы, самастойная рухальная дзейнасць, гігіенічныя працэдуры, падрыхтоўка да полудня

 

15.25-15.45

Полудзень

 

15.45-16.20

Гульні, самастойная дзейнасць

16.20-16.30

Падрыхтоўка да прагулкі

16.30-18.00

Прагулка

Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 15.08.2019 №138

(Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі ўстаноў дашкольнай адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання)

 

свернуть

Спецыяльна арганізаваная дзейнасць выхаванцаў рознаўзроставай групы (ад 3 да 6 гадоў)

развернуть

Спецыяльна арганізаваная дзейнасць выхаванцаў

рознаўзроставай групы (ад 3 да 6 гадоў)

 

 

Час

3-4 гады

 

4-5 год

 

5-6 гадоў

Панядзелак

1

 08.50- 

 09.05

Дзіця і грамадства

08.50-

09.10

Дзіця і грамадства

 08.50-   

 09.15

Дзіця і грамадства

2

 09.25- 

 09.40

Выяўленчае мастацтва (лепка/маляванне)

09.25-

09.45

Выяўленчае мастацтва (лепка/маляванне)

 09.25-   

 09.50

Выяўленчае мастацтва

(лепка/маляванне)

3

 

-

 

-

10.10- 10.25

 Мастацкая літаратура

                                                                   Аўторак

1

 

 

              - 

 

 

-

08.50-09.15

Элементарныя матэматычныя ўяўленні

2

09.25-09.40

Развіццё маўлення

    і культура

 маўленчых зносін

09.25-

09.45

Развіццё маўлення

і культура маўленчых зносін

09.25-09.50

 

Развіццё маўлення

 і культура маўленчых зносін

3

10.00-10.15

Музычнае мастацтва

10.00-10.20

Музычнае мастацтва

10.00-10.25

Музычнае мастацтва

                                                                    Серада

1

 

 

-

08.50-

09.10

Развитие речи и культура речевого общения

08.50-09.15

Развитие речи и культура речевого общения

2

09.25-09.40

Элементарныя матэматычныя ўяўленні

 

 

-

 

 

                  -       

3

 

                 

               -

10.00-10.20

 Дзіця і грамадства

10.00-

10.25

 Дзіця і грамадства

 

                                                                   Чацвер

1

 

               -

 

              -

 08.50-   

 09.15

Падрыхтоўка да навучання грамаце

2

 

    

-

09.25-

09.45

 Элементарныя матэматычныя ўяўленні   

 

 

-

3

10.00-

10.15

Выяўленчае мастацтва

(аплікацыя/

канструяванне)   

10.00-10.20

Выяўленчае мастацтва

(аплікацыя/

канструяванне)

10.00-10.25

Выяўленчае мастацтва

(аплікацыя/

канструяванне)

                                                                           Пятніца

1

 

             -

 08.50-

   09.20

Дзіця і прырода

08.50-09.25

Дзіця і прырода

2

09.25-09.40

Мастацкая  

  літаратура/ прырода

 

-

 

-

 

 

 

10.00-10.20

Мастацкая літаратура

 

-

 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 15.08.2019 №138  “Аб зацвярджэнні тыпавога вучэбнага плана дашкольнай адукацыі”

 

свернуть

Група кароткачасовага знаходжання (прагулачная група)

развернуть

Паважаныя бацькі!

      З мэтай забеспячэння ранняй сацыялізацыі дзяцей, на аснове запытаў законных прадстаўнікоў дзяцей ранняга ўзросту, якія не наведваюць установу дашкольнай адукацыі,  з 01.09.2020  ва ўстанове адукацыі «Галынкаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Клецкага раёна» адкрыта група кароткачасовага знаходжання  (прагулачная група), якую наведваюць 3 выхаванцы. Група працуе штодня, з 10.00 да 12.00 (акрамя суботы і няделі)

Спіс дзяцей, якія наведваюць групу кароткачасовага знаходжання (прагулачную групу):

    1. Беразоўская Марыя Андрэй (23.11.2014)

2. Беразоўскі Міхаіл Андрэй (15.10.2016)

 3. Галібабін Сяргей Іванавіч (13.03.2018)

 

    Групы кароткачасовага знаходжання арганізуюцца з мэтай адаптацыі дзяцей ранняга ўзросту (да 3 гадоў) да ўстановы  дашкольнай адукацыі, падтрымкі іх бацькоў (законных прадстаўнікоў) у перыяд прывыкання выхаванцаў да новага асяроддзя.

      Прадугледжваецца як сумеснае знаходжанне дзяцей і іх бацькоў (законных прадстаўнікоў), так і знаходжанне толькі дзяцей. Гэта мадэль дапамагае дзіцяці лёгка адаптавацца пры паступленні ў дзіцячы сад.

     Змест дашкольнай адукацыі ў гэтай групе вызначаецца: базавым кампанентам у адпаведнасці з  праграмай дашкольнай адукацыі і ўзростам дзяцей.

    У адпаведнасці з пунктам 45 Палажэння прыём выхаванцаў ва ўстановы адукацыі, у тым ліку ў групы кароткачасовага знаходжання, ажыццяўляецца на працягу каляндарнага года пры наяўнасці ў іх свабодных месцаў і на падставе: накіравання ў дзяржаўную ўстанову адукацыі для засваення зместу адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі, выдадзенага мясцовым выканаўчым і распарадчым органам па месцы знаходжання дзяржаўнай установы адукацыі; заявы аднаго з бацькоў (законнага прадстаўніка) выхаванца з указаннем каляндарнага перыяду знаходжання на працягу года, часу знаходжання на працягу дня; медыцынскай даведкі аб стане здароўя.

 

Мадэлі груп кароткачасовага знаходжання,

якія могуць функцыяніраваць згодна запытаў законных прадстаўнікоў

Час знаходжання выхаванцаў у групах кароткачасовага знаходжання пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі вызначаецца яго заснавальнікам у адпаведнасці з запытамі бацькоў (законных прадстаўнікоў) выхаванцаў і можа складаць ад 2 да 7 гадзін 2-5 раз у тыдзень, а таксама можа быць зменшана па іх жаданні.    У групы кароткачасовага знаходжання пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі могуць аб'ядноўвацца выхаванцы аднаго ўзросту (да аднаго года, ад аднаго года да двух гадоў, ад двух да трох гадоў, ад трох да чатырох гадоў, ад чатырох да пяці гадоў, ад пяці да шасці гадоў, ад шасці да сямі гадоў) або розных узростаў)  У групах кароткачасовага знаходжання магчыма сумеснае знаходжанне выхаванцаў і іх бацькоў (законных прадстаўнікоў).      Групы, у якіх час знаходжання выхаванцаў складае менш за 3,5 гадзіны, функцыянуюць без арганізацыі харчавання.                              

Мадэлі груп кароткачасовага знаходжання

  Кароткачасовае знаходжанне дзяцей у групе, якая функцыяніруе ва ўстанове дашкольнай адукацыі. Гэтая мадэль не патрабуе спецыяльна выдзеленай групы. Дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту размяркоўваюць па пастаянна дзеючым групам, адпаведным ўзросту кожнага дзіцяці. Яны ўключаюцца ў адукацыйны працэс ўстановы адукацыі з улікам запытаў бацькоў (спецыяльна арганізаваная і (або) нерэгламентаваная дзейнасць).    

 Адаптацыйныя групы арганізуюцца з мэтай адаптацыі дзяцей ранняга ўзросту (да 3 гадоў) да ўстановы адукацыі, падтрымкі іх бацькоў (законных прадстаўнікоў) у перыяд прывыкання выхаванцаў да новага асяроддзя і ролі раўнапраўных членаў групы аднагодкаў. Могуць функцыянаваць у спецыяльна абсталяваным памяшканні ўстановы адукацыі.    У адаптацыйнай групе прадугледжваецца як сумеснае знаходжанне дзяцей і іх бацькоў (законных прадстаўнікоў), так і знаходжанне толькі дзяцей. Гэтая мадэль дапускае, што выхаванцы ў далейшым могуць быць прыняты ў адпаведную ўзроставую групу ўстановы адукацыі на пастаяннай аснове.

  Групы «Мацярынская школа» ствараюцца з мэтай рознабаковага развіцця выхаванцаў ад нараджэння да трох гадоў і аказання іх бацькам (законным прадстаўнікам) мэтанакіраванай, сістэматычнай дапамогі ў пытаннях выхавання дзяцей ранняга ўзросту. Групы функцыяніруюць у спецыяльна абсталяваным памяшканні ўстановы адукацыі і прадугледжваюць сумеснае знаходжанне бацькоў (законных прадстаўнікоў) і дзяцей ва ўмовах устаноў адукацыі і (або) сістэматычнае наведванне педагагічнымі работнікамі сем'яў выхаванцаў з мэтай аказання дапамогі бацькам (законным прадстаўнікам) у іх выхаванні, навучанні і развіцці.    

Прагулачныя групы мяркуюць знаходжанне дзяцей ранняга і дашкольнага ўзросту ў групе, якая функцыяніруе на пастаяннай аснове, уключэнне іх у адукацыйны працэс на перыяд правядзення прагулкі (у першую і (або) другую палову дня). У названых групах адпаведна раскладу дня і з улікам узросту выхаванцаў арганізуюцца розныя віды дзіцячай дзейнасці (пазнавальная практычная (назіранні, доследы і даследаванні, экскурсіі, мэтавыя прагулкі і інш.), гульнявая (дыдактычныя, сюжэтна-ролевыя гульні і інш.), працоўная (праца ў прыродзе, гаспадарча-бытавая праца), ажыццяўляецца фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць (рухомыя гульні і фізічныя практыкаванні, самастойная рухальная дзейнасць і інш.), праводзіцца індывідуальная работа з дзецьмі па адукацыйных агалінах вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі і інш.

  Групы выхаднога дня, вячэрнія групы ствараюцца з мэтай аказання дапамогі бацькам (законным прадстаўнікам) выхаванцаў у выхаванні і развіцці дзяцей у выхадныя дні і вячэрні час.   Рэалізацыя зместу адукацыйных галін вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі ў групах выхаднога дня ажыццяўляецца як у спецыяльна арганізаванай (гульня, занятак), так і ў нерэгламентыраванай дзейнасці.   Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу ў вячэрніх групах (напрыклад, з 17.30 да 19.30 - ва ўстановах адукацыі з часам працы 10,5 гадзіны) прыярытэтным відам дзейнасці з'яўляецца гульнявая (сюжэтна-ролевыя, будаўніча-канструктыўныя, рэжысёрскія, тэатралізаваныя, творчыя гульні, гульні-драматызацыі, гульні з правіламі (рухомыя і дыдактычныя) і інш.). Вячэрнія групы не павінны дзейнічаць наўзамен «дзяжурных», арганізацыя якіх ажыццяўляецца ва ўстановах адукацыі з улікам запытаў бацькоў (законных прадстаўнікоў) выхаванцаў, рэжымам работы прадпрыемстваў, размешчаных на тэрыторыі адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі.

    Групы па падрыхтоўцы да школы ствараюцца для дзяцей ад 5 да 7 гадоў з мэтай падрыхтоўкі да навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. З улікам колькасці дзяцей у такіх групах рэалізацыя зместу адукацыйных галін вучэбнай праграмы можа ажыццяўляцца як у спецыяльна абсталяваным памяшканні ўстановы адукацыі, так і ў старэйшай групе, якая функцыянуе  (ад пяці да сямі гадоў) пры ўмове наяўнасці ў ёй месцаў.    

Сезонная пляцоўка можа быць арганізавана па запытах бацькоў (законных прадстаўнікоў) дзяцей на базе ўстановы адукацыі або спецыяльна выдзеленага памяшкання пры ўмове яго адпаведнасці патрабаванням тэхнічных нарматыўных прававых актаў. Сезонная пляцоўка арганізуецца на перыяд пасяўных, ўборачных работ пераважна ў сельскай мясцовасці.

   Адукацыйны працэс у групах кароткачасовага знаходжання ажыццяўляецца на аснове вучэбна-праграмнай дакументацыі адукацыйнай праграмы дашкольнай адукацыі (навучальныя планы (навучальны план ўстановы адукацыі, індывідуальны навучальны план) і навучальная праграма дашкольнай адукацыі) з улікам аптымальнага чаргавання відаў дзіцячай дзейнасці выхаванцаў: спецыяльна арганізаванай і нерэгламентыраванай.

  Навучанне і выхаванне дзяцей, якія наведваюць групы кароткачасовага знаходжання (за выключэннем груп выхаднога дня), ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планам рэалізацыі адукацыйнага працэсу адпаведнай узроставай групы, складзеным на аснове вучэбнага плана ўстановы адукацыі.

 

свернуть